back to home dude

Escape From Yepi Planet

Escape From Yepi Planet

về Escape From Yepi Planet

Hãy giúp cho Yepi tìm ra cô bạn gái bị bắt cóc của anh ta trong trò chơi phiêu lưu này! Nhấp vào đúng thứ tự vào những vật thể khác nhau trong những hoàn cảnh để di chuyển những chướng ngại vật thật nhanh. Bạn có thể tìm lại cô ta không nào?