back to home dude

Escape from Nightmare

Escape from Nightmare

Về Escape from Nightmare

hãy nhặt lấy những ngôi sao để đẩy cơn ác mộng ra xa. Hãy cẩn thận với những nổi sợ hãi, và những nơi tối tăm...vì sẽ rất nguy hiểm cho bạn.