back to home dude

Erline 2: Cuộc phiêu lưu

Erline 2: Cuộc phiêu lưu

về Erline 2: Cuộc phiêu lưu

Là một trong những vị thần, công việc của bạn là cứu thế giới! Di chuyển trong bóng tối xung quanh và thu thập tất cả những ngôi sao để sang màn chơi kế tiếp. Bạn có thể hoàn thành cuộc phiêu lưu đầy thú vị này?