back to home dude

Epic Friends

Epic Friends

về Epic Friends

Đặt những lính chiến của bạn vào chiến trường và chọn cho họ những vũ khí thích hợp để nâng cấp. Hãy đánh bại tất cả những dòng tấn công của kẻ thù. Hãy phòng thủ tốt, đừng để cho chúng chia nhánh, nếu không, bạn sẽ bị thua!