back to home dude

Epic Fall

Epic Fall

về Epic Fall

Trong cuộc trốn thoát lịch sử này, công việc của bạn là giúp người anh hùng sống sót! Dùng súng của bạn để bắn mọi thứ thành mảnh và tự đưa mình thoát khỏi sự nguy hiểm. Bạn có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ đầy thử thách trong trò chơi này?