back to home dude

Enola: sự khởi đầu

Enola: sự khởi đầu

Về Enola: sự khởi đầu

Mọi người ở Dorn có một cuộc sống rất hạnh phúc, yên bình, ngoại trừ ngưởi anh hùng của chúng ta. Anh ấy muốn tra thù cho người cha đã qua đời dưới bàn tay của con quái vật hung ác. Hãy xông lên và giết chết con quái vật để có được những đồ vật quyền năng.