back to home dude

Enigmata: Stellar War

Enigmata: Stellar War

về Enigmata: Stellar War

Không gian của bạn đang bị tấn công bởi uy lực của bóng tối. Hãy đặt những tháp pháo vào những vị trí chiến lược để bảo vệ chính mình.