back to home dude

Endless War 6

Endless War 6

về Endless War 6

Giết những tên lính và công sự của kẻ thù với những chiếc xe tăng hùng mạnh và lực lượng không trung của bạn trong trò chơi chiến tranh! Nhớ là bạn phải giữ cho xe tăng của bạn tránh xa những tên lửa hùng mạnh của kẻ thù để sống còn trong chiến trường.