back to home dude

Empires of Arkeia

Empires of Arkeia

về Empires of Arkeia

đánh bại kẻ thù bằng cách chọn đúng binh lính để đưa vào chiến trường trong cuộc chiến đầy chiến thuật này! Sử dụng những vệ binh, người bắn cung và trinh sát để giành chiến thắng.