back to home dude

Empire Island

Empire Island

về Empire Island

Mở rộng và bảo vệ đế quốc trong trò chơi chiến thuật này. Chơi cùng những cấp độ tuổi khác nhau và làm sao cho bạn quản lý tài chính của bạn thật chắc chắn!