back to home dude

Em bé Hazel học kỹ năng

Em bé Hazel học kỹ năng

Về Em bé Hazel học kỹ năng

Đã gần đến giờ ăn tối của em bé Hazel, nên các bạn của bé cần phải về nhà. Em bé sẽ giúp mẹ soạn bàn ăn, sau đó mẹ sẽ dạy cho bé những kỹ năng trên bàn ăn. Chơi với bé và hãy chắc chắn bé sẽ ghi nhớ những kỹ năng! Chúc bạn vui vẻ!