back to home dude

Em bé Hazel: Bữa tiệc thú cưng

Em bé Hazel: Bữa tiệc thú cưng

về Em bé Hazel: Bữa tiệc thú cưng

Cô bé Hazel chỉ đơn giản là yêu những thú cưng của cô bé. Nhưng hôm nay có vẻ như tất cả chúng đều cảm thấy không vui. Để làm chúng vui lên, cô bé đã quyết định tổ chức một buổi tiệc cho chúng! Bạn có thể giúp cô bé chuẩn bị không? Chúc bạn vui vẻ!