back to home dude

Em Bé Hazel: Bữa Tiệc Bãi Biển

Em Bé Hazel: Bữa Tiệc Bãi Biển

Về Em Bé Hazel: Bữa Tiệc Bãi Biển

Giúp em bé Hazel chuẩn bị cho bữa tiệc bãi biển! Chọn một bộ trang phục thật đẹp, làm móng cho cô bé và hãy đảm bảo rằng cô bé sẽ đến đúng giờ. Bạn có thể khiến cho cô bé luôn vui vẻ trong suốt trò chơi không?