back to home dude

Elvenar

Elvenar

Về Elvenar

Trong trò chơi xây dựng Elvenar tuyệt vời bạn, bạn có thể chọn bất cứ gì bạn muốn xây dựng như một thế giới yêu tinh ma thuật, hoặc trận chiến trung cổ giữa con người. Bạn sẽ điều hành thành phố này. Hãy sử dụng các nguồn lực bạn có để xây dựng một thị trấn nhỏ và mở rộng nó chơi tới khi bạn có thể quản lý được cả thành phố.