back to home dude

Elite Squad

Elite Squad

về Elite Squad

Những tên zombie đang tiến đến! Hãy gọi quân lính và giao nhiệm vụ cho họ để họ có thể vào vị trí. Bạn đã sẵn sàng tấn công hãy bạn muốn phòng thủ? Bạn hãy cố gắng để zombie không tiến lại gần thành phố nhé. Chọn những người lính tốt và vào trận chiến nhé!