back to home dude

Elite Forces Mission: Afghan

Elite Forces Mission: Afghan

về Elite Forces Mission: Afghan

Bạn đang trong một nhiệm vụ ở Afghanistan. Hãy tiêu diệt tất cả những kẻ thù.