back to home dude

Elf Story

Elf Story

về Elf Story

vào vai Edwin và gia nhập vào trò chơi truyền hình của anh ta! Khám phá những địa điểm khác nhau trong thế giới điện tử và tập hợp những vật thể có thể giúp ích cho bạn! Bạn có thể tìm được tất cả những nhân tố bị giấu không nào?