back to home dude

Elements Of Arkandia

Elements Of Arkandia

Về Elements Of Arkandia

Tạo ra cho chính mình một nhân vật và điều chỉnh năng lượng và vũ khí của anh ta. Chiến đấu với những kẻ thù khác nhau và tấn công chúng như chơi một trò chơi! Suy nghĩ kỷ trước khi hành động và tăng thêm sức mạnh của bạn!