back to home dude

Elementra

Elementra

về Elementra

tập hợp 3 hay nhiều những biểu tượng đặc biệt giống nhau. Ở mỗi cấp độ, bạn cần có được một số lượng đáng kể để tiếp tục.