back to home dude

Elementals: The Magic Key

Elementals: The Magic Key

về Elementals: The Magic Key

Hãy cố gắng tìm ra những món đồ khác nhau trong từng căn phòng để tiếp tục cuộc phiêu lưu của bạn! Nhiệm vụ hiện hành của bạn sẽ được hiện lên trên góc trái của màn hình.