back to home dude

Elemental Strike: Mirage Tower

Elemental Strike: Mirage Tower

về Elemental Strike: Mirage Tower

Chơi trò chơi bảo vệ tòa tháp vui nhộn này và dùng những tòa tháp cốt yếu để bảo vệ lối đi. Hãy chắc chắn rằng những con quỷ không thể vượt qua. Đặt những tòa tháp dọc con đường để có thể phóng ra những vũ khí cốt yếu nhắm vào những con quỷ. Bạn có thể tiêu diệt tất cả những con quỷ trước khi chúng đến được phía cuối con đường không?