back to home dude

Elemental Defense 2

Elemental Defense 2

Về Elemental Defense 2

Xây tháp cho bạn! Bảo vệ căn cứ! Thu tiền! Mua nâng cấp và giết kẻ thù lần nữa trong trò chơi quen thuộc bảo vệ tòa tháp này.