back to home dude

Electricman2HS

Electricman2HS

Về Electricman2HS

Đánh bại những kẻ thù người máy trong trò chơi chiến đấu vị lai này! Di chuyển chậm để có thể đánh bại nhiều đối thủ cùng lúc.