back to home dude

El Tigre

El Tigre

về El Tigre

Trong trò chơi này, bạn đóng vai trò của El Tigre nổi tiếng từ thành phố huyền bí. Một trong những kẻ thù của bạn cố gắng để ăn cắp kho tàng quý giá từ bảo tàng. Bạn có thể làm điều đúng .. hay sai!