back to home dude

Eco Match

Eco Match

Về Eco Match

Di chuyển những viên gạch để làm biến mất 3 hay nhiều hơn trên một đường. Xóa sạch những đường cùng hình như hình hiện lên bên trái cho đến khi bạn lấp đầy thước đo.