back to home dude

Eat My Jelly

Eat My Jelly

về Eat My Jelly

Hãy giúp cho con quái vật sương sa có thêm năng lượng đặc biệt. Tập hợp những mẫu năng lượng bằng cách bắn con quái vật lên phía trước và đừng để nó bị rơi xuống xuống bục.