back to home dude

Easter Shop

Easter Shop

về Easter Shop

Mở cửa hàng bán đồ phục sinh riêng của bạn! Trước hết hãy chăm sóc gà để nó đẻ thêm trứng. Hãy trang trí những quả trứng theo yêu cầu của khách hàng và nhận những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được nhé!