back to home dude

Easter Mahjong

Easter Mahjong

về Easter Mahjong

Chơi trò Mạt chược với chú thỏ Easter! Hãy tìm ra 2 viên gạch cùng hình và xóa bỏ chúng trên bàn cờ. Lặp lại đến khi tất cả những viên gạch đều biến mất!