back to home dude

E-Volution

E-Volution

về E-Volution

Hãy giúp những vi khuẩn phát triển thành một người bình thường. Chọn các đồ vật và giải đố các câu hỏi khác nhau để tiếp tục giai đoạn tiếp theo của quá trình tiến hóa!