back to home dude

Dynetzzle

Dynetzzle

về Dynetzzle

Trò chơi này thách thức hiểu biết của bạn và các kỹ năng toán học! Những cái Xúc xắc khác nhau đã được gắn vào nhau và bây giờ tùy vào bạn để tìm ra đâu là con số đúng!