back to home dude

Dynamite Train

Dynamite Train

về Dynamite Train

Đặt thuốc nổ dọc theo đường đi và quan sát sự hủy hoại của chúng! Nhấp vào ngòi nổ để nổ tung cây cầu khi chiếc xe lửa ngang qua. Bạn có thể hủy hoại tất cả mọi thứ và chiếc xe lửa không?