back to home dude

Đường Z

Đường Z

về Đường Z

Hãy cố gắng sống sót trong thế giới đầy rẫy zombie. Bạn có thể dùng xe để di chuyển xa, tìm kiếm những món đồ giúp ích và tránh xa những quái vật chưa chết. Liệu bạn có thể khiến các nhân vật phối hợp làm việc như 1 đội.