back to home dude

Đường ray tử thần 2

Đường ray tử thần 2

về Đường ray tử thần 2

Nhảy vào trong chiếc xe đẩy nhỏ và xem lần này bạn có thể tiến được bao xa? Nhảy qua những dốc đá, nhặt những mảnh vàng và sử dụng súng để những chướng ngại vật ra khỏi đường đi của bạn. Bạn có thể sử dụng những viên kim cương của bạn trong cửa hàng để mua thêm tốc độ và sinh mạng!