back to home dude

Đường mê cung 1

Đường mê cung 1

về Đường mê cung 1

Thu thập các quả cầu màu xanh lá cây và tránh những lỗ đen. Điều này trông có vẻ dễ dàng, nhưng quả bóng của bạn di chuyển theo hướng ngược lại từ con chuột của bạn.