back to home dude

Đường kẻ cam

Đường kẻ cam

về Đường kẻ cam

Một đường kẻ màu cam là tất cả những gì bạn cần. Di chuyển đường kẻ trong phạm vi ô và tránh những quả bóng màu đỏ hay các vật di chuyển muốn cản đường bạn đến đích. Cố gắng đừng chạm vào chúng vì nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhanh tay nhưng bạn hãy dành cho mình đủ thời gian suy nghĩ nhé! Chúc bạn thành công!