back to home dude

Đường đua tử thần

Đường đua tử thần

Về Đường đua tử thần

Hãy đua hết mình trong trò chơi Đường đua tử thần và cố gắng thu thập tất cả các viên kim cương màu xanh lá cây. Sọ và các xương chéo sẽ chỉ nơi bom xuất hiện. Trò chơi này khá là thách đố, bở vì nếu bạn thoát khỏi màn hình, bạn sẽ xuất hiện theo một chiều hướng khác. Nó có thể khó để điều chỉnh khi bạn ở góc màn hình. Hãy tập trung và tiên đoán nơi nào bạn sẽ nhảy tiếp.