back to home dude

Đường đua thịnh nộ 1

Đường đua thịnh nộ 1

về Đường đua thịnh nộ 1

Đường đua này không thân thiện chút nào hết. Ngay khi nhìn thấy đối thủ hoặc kẻ thù, bạn phải nhanh chóng bắn. Nếu bạn không nhanh, người khác sẽ tấn công bạn trước và trò chơi kết thúc.