back to home dude

Đường đua sinh tử

Đường đua sinh tử

về Đường đua sinh tử

Hãy gây ra thật nhiều vụ tai nạn mà không đâm xe của chính mình. Hãy tông những xe khác đúng thời điểm và thu lấy những năng lượng để tăng thêm điểm. Bạn có thể đi bao xa?