back to home dude

Đường Cắt

Đường Cắt

về Đường Cắt

Khối vuông nhỏ này cần phải đến được đích của mỗi loại hình dạng và bạn chính là người sẽ mang cậu ấy đến đó. Hãy đi đúng đường và sử dụng tất cả những sự trợ giúp mà bạn có thể có. Tất nhiên là bạn muốn đạt được số điểm cao nhất rồi. Bạn còn có thể thay đổi được vẻ ngoài của khối vuông nhỏ, nên hãy mua cho cậu ấy những chiếc nón, kính và một bộ râu. Hãy chăc chắn rằng cậu ấy luôn sang được màn chơi tiếp theo!