Đường cao tốc nguy hiểm

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi vượt qua đường cao tốc hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Trò chơi vượt qua đường cao tốc khác nhau, ví dụ như Thịnh nộ đường cao tốc & Freeway Fury 2. Trong những trò chơi này, bạn được đưa tới một đường cao tốc. Bạn muốn băng qua, nhưng có rất nhiều xe đang chạy. Bạn phải cố gắng sang được đường bên kia an toàn
Đua

Gửi phản hồi