back to home dude

Đường cẩm thạch

Đường cẩm thạch

về Đường cẩm thạch

hãy xếp 3 hay nhiều những viên cẩm thạch cùng màu lại với nhau. Bạn phải thật nhanh tay sao cho những viên cẩm thạch này không rơi xuống rãnh. Bạn có thể sử dụng phím khoảng cách để hoán đổi màu sắc của viên thạch mà bạn sắp sửa bắn.