back to home dude

Đuổi lũ thây ma

Đuổi lũ thây ma

về Đuổi lũ thây ma

Tiêu diệt tất cả lũ thây ma để lấy được tiền, như vậy bạn có thể mua vũ khí mới.