back to home dude

Dưới đống hỗn độn

Dưới đống hỗn độn

về Dưới đống hỗn độn

Bắn các loài động vật từ bầu trời với máy phóng trứng của bạn trước khi chúng ném bom vào bạn!