back to home dude

Dungeon King

Dungeon King

về Dungeon King

Bạn có đủ liều lĩnh để vào trong những ngục tối rùng rợn này không? Những con ma bất thình lình xuất hiện đang chờ bạn. Tiêu diệt tất cả chúng để tồn tại trong cuộc hành trình này.