back to home dude

Đừng chạm vào ngói màu trắng

Đừng chạm vào ngói màu trắng

Về Đừng chạm vào ngói màu trắng

Đừng chạm vào ngói màu trắng là trò chơi gạch ngói nhịp điệu nhanh và đầy vui nhộn. Trò chơi này sẽ khiến bạn phải điều khiển những ngón chân của bạn. Nó chỉ đơn giản như: chỉ chạm vào những ngói màu đen và tránh xa những ngói màu trắng. Nhưng khi mọi thứ trở nên nhanh hơn, bạn có thể theo kịp chúng không?