back to home dude

Dude and Zombies

Dude and Zombies

về Dude and Zombies

Giết những con ma này trong khi đó bạn hãy sửa xe càng nhanh càng tốt trong trò chơi sống còn này. Mua thêm nâng cấp trong cửa hàng và cố gắng đạt được càng nhiều điểm càng tốt trong trò chơi đầy thích thú này!