back to home dude

Duckmageddon

Duckmageddon

về Duckmageddon

Bạn biết trò chơi Săn Vịt chứ? Trò chơi này cũng giống như vậy. Bạn là một thợ săn. Bạn phải săn những chú vịt. Hãy chắc chắn là bạn có đủ đạn.