back to home dude

Đua xe nơi hẻo lánh

Đua xe nơi hẻo lánh

về Đua xe nơi hẻo lánh

Nếu bạn muốn giành được trái tim của Sheila, bạn phải biểu diễn những thử thách khác nhau. Đua xe qua những sa mạc khô cằn và hoàn thành nhiệm vụ của bạn.