back to home dude

Đua xe khẩn cấp

Đua xe khẩn cấp

về Đua xe khẩn cấp

Thế giới bị thống trị bởi một tên độc tài điên loạn. Hắn có vũ khí khiến mọi người phát điên và giết lẫn nhau. Hãy đua trên chiếc xe đặc biệt và cứu thế giới.