back to home dude

Đua Taxi: Thành phố Lotopolis

Đua Taxi: Thành phố Lotopolis

về Đua Taxi: Thành phố Lotopolis

Lên xe taxi và chở hành khách của bạn tới điểm đến nhanh hết mức có thể! Hãy cố gắng không đâm vào những chiếc xe khác, nếu không bạn sẽ có một chiếc xe hỏng. Nếu cảnh sát đuổi theo bạn, bạn phải cố thoát khỏi họ bằng mọi cách!